vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Sodelovanje MO NM pri vzdrževanju klopi v parku pri gradu Grm


Datum: 25. 09. 2017
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

Pobuda, da MO NM pristopi k skrbi in vzdrževanju klopi v parku pri gradu Grm.

Klopi, ki so tam že bile nameščene, jih je upravljalec gradu Grm odstranil, ker z MO NM ni bil dosežen dogovor o vzdrževanju teh klopi v primeru poškodovanja le-teh. Upravljalec gradu Grm je posredoval informacijo, da bo klopi namestil nazaj, od občine pa pričakuje, da pristopi k skrbi nad vzdrževanjem teh klopi.

Odgovor

Zemljišča na območju gradu Grm, na katerih naj bi stale klopi, so v lasti Republike Slovenije. Mestna občina Novo mesto tako nad izvajanjem sanacije oziroma vzdrževanjem klopi nima pristojnosti, bomo pa lastnika in upravljavca nepremičnin ob gradu Grm pozvali, da zagotavljata sprotno vzdrževanje.

 

Pripravila:

Simona Pavlič,

višja svetovalka

 

 

Mag. Jože Kobe,                                                                            Dr. Vida Čadonič Špelič,

vodja Urada za gospodarske javne službe                                               direktorica 

Nazaj na seznam