vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Alternativa SMS za brezplačno 2 urno parkiranje


Datum: 21. 11. 2017
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

Vprašanje (ustna in pisna pobuda):

Brezplačno parkiranje okoli mesta je oteženo, ker morajo uporabniki uporabiti telefon in SMS obveščanje. To zahteva čas in nekaj pozornosti.

Za velik segment uporabnikov mestnega jedra je možnost uveljavljanja dve uti brezplačnega parkiranja z alternativo metode SMS a pomemben odklonilni faktor, da mesto ne obiščejo. Zato podjetniki v mestnem jedru dajejo pobudo, sam pa se jim pridružujem, da se omogoči 2-h označevanje parkiranja tudi z uro v vozili. Ker oteženo evidentiranje neposredno vpliva na poslovne subjekte v centru mesta, menim, da bi morala uprava MO NM olajšati evidentiranje in se prilagoditi stanju, ki je nastala kot posledica gradbenih del na Glavnem, trgu. Hvala za podporo pobudi.

Odgovor

Plačevanje preko SMS preprečuje zlorabe 2 urnega brezplačnega parkiranja dnevno. S tem pa je poslovnim subjektom omogočeno, da se izmenja kar največ uporabnikov njihovih storitev.

 

 

Miloš Dular,

vodja oddelka

 

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam