vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Ukinitev dopoldanske krožne linije v mestnem potniškem prometu v KS Gotna vas


Datum: 22. 11. 2017
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

Krajani KS Gotna vas so se obrnili name in podajan njihovo in mojo pobudo v zvezi z ukinjeno dopoldansko krožno linijo mestnega potniškega prometa.

Šlo je za edino linijo, ki so jo koristili zlasti upokojenci in starejše občanke in občani med 8.30 in 13. uro. Drugih povezav ni. Uporabniki se ne strinjajo s stališči o nezasedenosti avtobusov in menijo, da so bile izjave, objavljene v javnosti, neresnične in niso upoštevali dejanske zasedenosti.

Krajani KS dajejo pobudo, da se ponovno uvede avtobus dopoldanske krožne linije, zlasti kraki 1, 2, 3 – Srebrniče, Gotna vas, Mali Slatnik. Sam podpiram navedeno pobudo in se ji pridružujem in dajem dodatno pobudo, da se vzpostavi še ena linija med Gotno vasjo in KRKO in poskrbi za zaposlene. KRKA ukinja parkirišča, peš dostop po cesti med Žabjo vasjo in Ločenskim mostom pa je zaradi neizdelanega pločnika in kolesarske steze smrtno nevaren.

Odgovor

Določila koncesijske pogodbe o urejanju mestnega potniškega  prometa v Mestni občini Novo mesto, ki je bila sklenjena v letu 2017, natančno opredeljujejo obseg delovnih nalog koncesionarja. Trenutne delovne naloge pokrivajo predviden maksimum v pogodbi in s tem tudi predviden obseg sredstev za subvencioniranje izvajanja te izbirne gospodarske javne službe. Obseg delovnih nalog koncesionarja je bil opredeljen z optimizirano določitvijo posameznih linij mestnega potniškega prometa.

Mestna občina za prilagoditve sistema potrebuje pobude s strani občanov, ki naj bodo konkretne (najbolje da se zbere seznam uporabnikov z navedbo terminov, ko imajo le ti stalno potrebo po vožnji); v lanskem letu smo uvedli več novih prog od katerih so se kot smiselne glede na uporabo izkazale zgolj nekatere. V preostalih je bil povprečni obseg uporabe manjši kot vsaj minimalni prag, ki še upravičuje uvedbo javnega mestnega linijskega avtobusnega prevoza za zagotavljanje mobilnosti na območju mesta.

Na pobudo podjetja Krka smo v določenih terminih prilagodili in spremenili vozni red in potek linije, ter s tem nudili podporo P+R (park & ride) sistemu, ki ga je dogovorila in organizirala za del zaposlenih, tovarna zdravil Krka s nakupovalnim središčem Qlandia.

 

 

Pripravil:

Jure Duh                                                                                                   Miloš Dular

višji svetovalec                                                                    vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

Nazaj na seznam