vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Športnik leta 2017 - spregledana športnica


Datum: 19. 04. 2018
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

Mestna občina Novo mesto je organizirala in povabila k sodelovanju športnike in športno javnost za priznanje Športnik leta Mestne občine Novo mesto. Med nominiranimi za športnika leta je bila tudi košarkašica Tinkara Zoran. Tinkara Zoran na prireditev ni bila povabljena, ni bila omenjena pred občinstvom, kasneje pa je po pošti prejela priznanje, kot nominiran športnik.

Vprašanje, kako je lahko prišlo do napake in do izostanka vabljenja, imenovanja in izostanka javne zahvale mladi košarkašici Tinkari Zoran, živeči v Novem mestu, in ali bo Mestna občina Novo mesto napako popravila ter se Tinkari Zoran javno opravičila.

Dajem pobudo, da se napako popravi.               

Odgovor

Za odgovor smo zaprosili Zavod Novo mesto, ki je bil organizator prireditve Športnik leta 2017. Odgovor, ki nam ga je posredoval direktor Zavoda Novo mesto g. Marjan Hribar, navajamo v nadaljevanju:

»V razpisu za podelitev občinskih priznanj (Županova priznanja), ki jih že dolga leta podeljujemo na prireditvi ŠPORTNIK LETA, ki ga vsako leto organizira Zavod Novo mesto (prej Agencija za šport Novo mesto), je določeno, da športnike in športnice za Županova priznanja kandidirajo matični klubi, torej klubi, pri katerih je športnik registriran in pri njih tudi trenira.

Športnikov ne imenuje Zavod Novo mesto ali kdor koli drug, to lahko storijo samo matični klubi.

Tinkare Zoran njen klub, pri katerem je registrirana, to je Ženski košarkarski klub Krka, ni predlagal za prejemnico Županovega priznanja.

Vodja projekta Športnik leta Miran Jerman je po prireditvi, navkljub temu da prvi oz. osnovni pogoj za prejem Županovega priznanja ni bil izpolnjen, Županovo priznanje vseeno poslal na dom športnice Tinkare Zoran (ki, mimogrede, ni bila nominirana za športnika leta, kot je to navedeno v svetniškem vprašanju).

In tu je bila storjena tehnična, postopkovna napaka v tem celotnem procesu, saj Zavod Novo mesto nima pravice ne pooblastil, da kogar koli uvršča med prejemnike katere koli nagrade ali priznanja, ki se podeljuje na Športniku leta, to lahko naredijo samo klubi, ta pa tega ni naredil – zato športnica Tinkara Zoran ni bila vabljena na prireditev in ni dobila Županovega priznanja.

Za vse nevšečnosti, ki so nastale zaradi te postopkovne oz. tehnične napake po prireditvi, se iskreno opravičujemo.«

Pripravila:                                                        

Ivica Menger

višja svetovalka za šport in mladino

 

dr. Jana Bolta Saje                                                          dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za družbene dejavnosti                                                    direktorica

                                                                                                                          

 

Nazaj na seznam