vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Zamuda z izgradnjo Glavnega trga in zamuda z odprtjem južnega dela trga


Datum: 30. 05. 2018
Urad: Urad za premoženje in kmetijstvo
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

Po gradbeni pogodbi z izvajalcem bi morala biti prva faza izgradnje Glavnega trga v novem mestu zaključena in odprt južni del Glavnega trga v aprilu 2018. Poznano je, da lastniki več poslovnih prostorov, tudi lastniki večje trgovine, ki napoveduje v jeseni odprtje, čakajo z investicijami, ker nimajo dovoza in ne morejo začeti z adaptacijami stavb. Poleg tega zamuda gradnje obremenjuje dejavnosti delujočih podjetij na Glavnem trgu. Nastaja škoda. Vprašanja:

  • zakaj ni dokončana gradnja južnega dela Glavnega trga in odprt za uporabo,
  • kaj je MONM uredila, da bi se gradnja izvajala v skladu s terminskim planom,
  • kateri ukrepi so izvedeni do izvajalca, da ujame terminski plan,
  • kdo bo nosil povečane stroške in škodo podjetjem in lastnikom.

Odgovor

Pogodbeni rok dokončanja del po gradbeni pogodbi z izvajalcem je 14. september 2018 (12 mesecev od uvedbe v delo). Arheološke raziskave (in delno tudi vreme) pa so delno vplivale na potek gradbenih del. Upravičeni razlogi za časovno podaljšanje del in posledično tudi drugačno organizacijo gradbišča izhajajo iz poteka in (povečanega) obsega arheoloških raziskav ter spremembe projekta zaradi odločbe Ministrstva za kulturo po ohranitvi izjemnega odkritja – srednjeveškega tlaka, kar je povzročilo za okvirno dobra dva meseca podaljšan pogodbeni rok dokončanja del.

 

Zaključevanje po fazah oz. delih v pogodbi ni predvideno in je bilo na javnih predstavitvah omenjeno kot možnost v primeru idealnega poteka del. Vsi deležniki v prostoru so bili pravočasno opozorjeni, da bo trg organiziran kot gradbišče najmanj eno leto od začetka del.

 

MONM na rednih koordinacijah skrbi, opozarja in spodbuja k čimhitrejšemu izvajanju del, vendar t.i. višji vplivi na gradnjo (arheologija, vreme, odkritja nepredvidenih elementov pod zemljo, neurejena obstoječa infrastruktura...) povzročajo nepredvidene zastoje in podaljšujejo izvedbo. Terminski plan se zato sproti prilagaja in usklajuje na tedenski ravni. MONM tudi ves čas poziva izvajalca (tako arheoloških raziskav kot gradbenih del), da poveča število delavcev in da čimveč del izvaja sočasno.

Poslovno škodo podjetjem bo MO Novo mesto obravnavala na podlagi prejetih zahtevkov in tudi krila škodo, v kolikor bo le ta izkazana.

 

Z lepimi pozdravi

 

Pripravila:

Danica OKLEŠČEN,                                                

višja svetovalka za investicije                                              

 

 

 

Franci STARBEK,                                                                             dr. Iztok KOVAČIČ,

vodja oddelka za investicije                                                                    vodja urada

Nazaj na seznam