vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Termini sej delovnih teles Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto


Datum: 07. 07. 2015
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

Pobuda sklicateljem sej delovnih teles Občinskega sveta, da je zadnji termin 17.30 ura in zaključek najkasneje ob 20. uri.

Primerni termini za sklic sej so med 15. in 17.30 uro; pojavljajo pa se sklici sej pozneje in v trajanju v pozne večerne ure. To ni primerno za zaposlene, ne za člane odborov. Zato pobuda sklicateljem, da je zadnji termin 17.30 ura in zaključek najkasneje ob 20. uri.

Odgovor

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je v skladu s Statutom Mestne občine Novo mesto imenoval trinajst stalnih delovnih teles Občinskega sveta, od tega se sedem delovnih teles sestaja skorajda pred vsako sejo Občinskega sveta.

Sklic in zasedanje delovnega telesa je mogoče opraviti šele po dokončnem predlogu dnevnega reda za sejo Občinskega sveta oziroma 7 dni pred sejo. To pomeni, da je potrebno v času pred sejo Občinskega sveta v treh dneh (ponedeljek, torek, sreda) v poprečju sklicati sedem sej, kar je tako s prostorskega, časovnega kot tudi z kadrovskega vidika zelo težko. Vse to pa še dodatno otežuje dejstvo, da delovna telesa pogosto uvrščajo na dnevni red zadeve, ki niso v njihovi pristojnosti (so pa zainteresirana za njihovo obravnavo) in zato nekatere seje trajajo tudi čez 21. uro.

Iz navedenega je mogoče ugotoviti, da sedanji način sklicevanja in dela delovnih teles Občinskega sveta prinaša veliko organizacijskih težav in da je včasih praktično nemogoče časovno in kadrovsko razporediti seje vseh delovnih teles.

V nekaterih mestnih občinah imajo prakso sklicevanja sej delovnih teles tudi (ali v celoti) v dopoldanskem času, predvsem pa so začetki sej bistveno prej (od 12. ure dalje), dnevi redi in posledično tudi seje krajše.

Strinjamo se s pobudo, zato bo sklicana seja vodij svetniških skupin, na kateri bi obravnavali predlog, da se seje delovnih teles sklicujejo prej (npr. ob 13. ali 14. uri), da se opravi racionalizacija dnevnih redov sej delovnih teles v skladu s poslovniškimi določbami ter da se omeji čas trajanja seje delovnega telesa (npr. 2. uri).

 

Pripravil:

Darko Habjanič

 

Sara Drašković,                                                                                   Gregor Macedoni,

vodja Kabineta župana                                                                                župan

Nazaj na seznam