vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Pranje ulic


Datum: 02. 11. 2015
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

Pobuda, da uprava pripravi predloge pravnih aktov, po kateri bodo upravljalci javnih površin (cest in trgov) dobili pristojnosti in nalogo čiščenja za izgled mesta ključnih ulic, npr. Glavnega trga, Rozmanove ceste.

Odgovor

Pravna podlaga za izvajanje gospodarske javne službe čiščenja javnih površin je Odlok o čiščenju javnih površin (Uradni list RS, št. 76/05 in 39/10) in pogodba o čiščenju javnih površin na območju Mestne občine. Izvajalec gospodarske javne službe čiščenja javnih površin čisti in po potrebi tudi pere javne površine skladno s sklenjeno pogodbo.

 

Pripravila:

Simona PAVLIČ

 

mag. Jože KOBE                                                                dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

VODJA  URADA                                                        DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam