vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Vprašanje podžupanu in svetnikom z najmanjšim številom razprav, predlogov in pobud v Občinskem svetu o njihovih prispevkih Novemu mestu?


Datum: 11. 12. 2015
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

Vprašanje svetniku in podžupanu Bojanu Kekcu in svetnikom, ki imajo 0 ali samo 1 predlog ali pobudo na Občinskem svetu, kako prepoznavajo svoje lastne prispevke v dobrobit občank in občanom Mestne občine Novo mesto, na katerih prireditvah v Novem mestu so sodelovali, katere javne zavode so obiskali, kolikokrat so bili v Knjižnici Mirana Jarca, KCJT in APT, kdaj in kolikokrat so prišli na Glavni trg in se zadržali vsaj pol ure in kako so še dodatno prispevali razvoju in oživljanju mestnega jedra Novega mesta od nastopa mandata v 2014?

Odgovor

V skladu s 16. členom Poslovnika ima član Občinskega sveta pravico zahtevati obvestila in pojasnila od župana, drugih občinskih organov in občinske uprave. Član občinskega sveta ima pravico županu ali občinski upravi postaviti vprašanje s področja pristojnosti občine.

V skladu z zgoraj navedenim členom občinski svetnik vprašanj ne more zastavljati podžupanu in ostalim občinskim svetnikom, temveč le županu in občinski upravi ter drugim občinskim organom.

 

Pripravila:                                                                                                    

Suzana Virc, podsekretar

 

Sara Drašković,

Vodja Kabineta župana

                                                                                                                      Gregor Macedoni,

                                                                                                                             ŽUPAN

Nazaj na seznam