vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Ureditev pešpoti, ki bo ob Težki vodi povezovala Grm, Šmihel in Gotno vas


Datum: 14. 12. 2015
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

Pobuda za ureditev pešpoti, ki bi ob Težki vodi povezovala Grm, Šmihel in Gotno vas.

Odgovor

Občinska uprava je poleg svetniške pobude v imenu KS Gotna vas v postopku javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN Revoz prejela tudi enako pobudo oziroma pripombo KS Gotna vas. Pobudi se nanašata na del bodočega »Grmskega sprehajališča«, ki je na odseku od vodotoka Težke voda do javne ceste JP 799 197, danes neurejen. Je pa v naravi uhojena pot, ki poteka ob ograji Revoza po zemljišču v zasebni lasti parc. št. 1389/4, k.o. Kandija. Dopolnjeni osnutek OPPN Revoz predvideva ureditev te poti na lokaciji sedanje uhojene poti, saj bi bilo drugače potrebno prestavljati ograje Revoza. Ker je bila pobuda podana tudi v okviru javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN Revoz in se do pobude izdelovalec OPPN Revoz še ni strokovno opredelil bo stališče zavzeto na podlagi dodatnih strokovnih proučitev.

 

Izidor Jerala, podsekretar za prostorsko načrtovanje

 

dr. Iztok KOVAČIČ,

VODJA URADA ZA PROSTOR IN RAZVOJ

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ,

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam