vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Čiščenje mestnega jedra po dogodkih v mestnem jedru


Datum: 05. 07. 2016
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

Vprašanje, zakaj ni sistemsko organizirano čiščenje zabojnikov po dogodkih v mestnem jedru?

Pobuda županu in direktorju Komunale, da oba sistemsko uredita procese praznjenja zabojnikov takoj po dogodku in da župan odredi upravi, da izvaja nadzor nad čiščenjem. 

Želimo obuditi mestno jedro, vabimo organizatorje, nalagamo jim vrsto organizacijskih stroškov. Ti dogodke izvedejo, počistijo za seboj, nato pa v mestu ostanejo polni zabojniki za smeti in mali smetnjaki, ki jih masa obiskovalcev napolni. Ostanejo prepolni smeti, ker jih nihče ne izprazni.

Odgovor

Čiščenje javnih površin na območju Mestne občine Novo mesto je sistemsko urejeno z odlokom in se izvaja preko javnega podjetja Komunala Novo mesto. Ob vseh prireditvah, ki se dogajajo na območju jedra Novega mesta, je dodatno organizirano čiščenje javnih površin in odvoz smeti. Redni odvoz smeti pa se izvaja skladno s načrtom odvažanja smeti.

 

Pripravila:

Simona PAVLIČ

 

mag. Jože KOBE                                                        dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

VODJA  URADA                                                      DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam