vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Filtriranje vode in čiščenje vodnjaka na Glavnem trgu


Datum: 22. 11. 2016
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

Pobuda, da se z upravljalcem uredi tehnična rešitev pretoka in čiščenja vode na vodnjaku na Glavnem trgu Novega mesta, ne pa da dva zaposlena na Komunali vsakodnevno (npr. septembra 2016) dopoldne ročno čistita vodnjak. Prihranek stroška delovne sile pa porabi za čiščenje odpadkov ob javnih prireditvah v mestnem jedru.

Odgovor

Na vodnjaku na Glavnem trgu je vgrajen filtrirni sistem s filtrom za mehanske delce, proti nastajanju vodnega kamna in proti nastajanju alg in drugih usedlin. Kljub filtrirnemu sistemu, pa je enkrat tedensko nujno potrebno očistiti listje in druge smeti, ki se dnevno nabirajo v vodnjaku. V okviru upravljanja vodnjakov se tako čisti vodnjak enkrat tedensko, razen v izrednih primerih, ko je količina smeti tako velika, da maši filtrirni sistem, takrat se izvaja čiščenje dejansko po potrebi.

 

Pripravila:

Simona PAVLIČ

 

mag. Jože KOBE                                                        dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

VODJA  URADA                                                      DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam