vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Javna razsvetljava na Drski


Datum: 22. 11. 2016
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

Pobuda, da Mestna občina Novo mesto ob obnovi javne ceste 799062 uredi javno razsvetljavo. Gre za strmo javno pot, ki je zaradi posegov trenutno zelo poškodovana. Če ni predvidena prenova ceste v kratkem, pobuda, da se to izvede v kratkem, ker bo sicer cest kmalu neprevozna

Odgovor

Pobudo bomo upoštevali. Javna razsvetljava se bo uredila ob obnovi javne ceste 799062.

 

Miloš DULAR

Podsekretar

 

mag. Jože KOBE

 

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

VODJA URADA

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

 

 

 

Nazaj na seznam