vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Ureditev pešpoti med Smrečnikovo ulico in Belokranjsko cesto ob potoku Težka Voda


Datum: 15. 12. 2016
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

Pobuda, da se sprejme enotna metodologija vzdrževanja, opremljanja in saniranja pešpoti in na konkretni pešpoti zamenja neprimerne zabojnike ter odstrani betonske podstavke na zelenih površinah. 

Uprava MO Novo mesto je na navedeno svetniško vprašanje odgovorila o l. 2016 izvedeni ureditvi pohodnih površin navedene pešpoti med gradom Grm in Belokranjsko cesto ob potoku Težka voda.  Izraziti moram kritiko in nezadovoljstvo z odgovorom in stanjem v naravi. Pešpot spremljajo neprimerni zabojniki za smeti, ki to niso, temveč gre odpadne sode, ki pred očmi uporabnikov zaradi rje razpadajo. Prilagam fotografije. So neprimerni za praznjenje in jih krasijo neizpraznjeni odpadki, po katerih brskajo živali. Poti nimajo urejenega odvajanja meteornih voda. Ob poti so ostanki temeljev nekdanje ograje, ki z železnim delom in betonskim podstavkom ogroža mimoidoče, živali in onemogoča košnjo.

Priponka k vprašanju

Odgovor

Pobuda o zamenjavi zabojnikov za smeti in vzdrževanju poti bo upoštevana.

Zaradi poplavljanja potoka Težka voda je pot narejena na način, da voda v največji meri odteka, vendar se še vedno ob dežju pojavljajo zaradi tega problemi.  

Betonski podstavki oziroma prepreke so na območju navedene pešpoti nameščene zato, da onemogočajo nekontrolirano vožnjo z motornimi vozili in jih zaradi varnosti pešcev ter preprečitve nedovoljenih voženj motornih vozil ne bomo odstranili.

 

Pripravila:

 Simona Pavlič,                                                                                   

višja svetovalka

 

mag. Jože Kobe                                                                 dr. Vida Čadonič Špelič

vodja urada                                                                  direktorica Občinske uprave

Nazaj na seznam