vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Odprava nevarno nameščene ograje na glavni avtobusni postaji v Novem mestu


Datum: 27. 03. 2017
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

Vprašanje in pobuda, da Občinska uprava v okviru svojih aktivnosti sprejme ukrepe in zavaruje občane in obiskovalce avtobusne postaje. Na avtobusni postaji je lesena ograja na zgornjem platoju nameščena neustrezno, nevarno, z razmiki in na način, da ne varuje pred padcem v globino niti odraslega človeka, kaj šele otroka.

Vprašanje, kdo je v MO NM zadolžen za varstvo pri delu, kdo izvaja preglede, kdaj je bilo področje avtobusne postaje zadnjič pregledano in ali je izdelano poročilo ter kakšno je to poročilo.

Hkrati dajem pobudo in predlagam, da se v okviru vzdrževalnih del in obveznosti zagotavljanja varnosti ter varstva pred nezgodo in odvrnitve odgovornosti MO NM kot lastnika namesti ograjo na način, ki bo preprečeval padec.

Odgovor

Poslovna stavba Avtobusna postaja Novo mesto je v skupni lasti lastnikov posameznih delov zgradbe in žal še nima upravnika, ker so lastniki za določitev nezainteresirani. Plato na avtobusnem postajališču je v lasti Mestne občine Novo mesto in podjetja Ariva d.o.o.  Prometna infrastruktura in cestišče pa sta last Mestne občine Novo mesto. Gradbena jama, ki jo je Mestna občina sanirala in uredila, pa je trenutno last DUTB.

Na terenu smo si ogledali situacijo in ugotovili, da gre verjetno za zaščitno ograjo na zgornjem platoju, ki se povezuje z nosilno konstrukcijo tabel za oglaševanje. Oboje je v kovinski izvedbi. V izogib nevšečnostim bomo naročili zapolnitev manjkajoče zaščite.

Miloš Dular

 

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

POMOČNIK VODJE URADA

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam