vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
03.02.2022 900-0019/2021 - 479 Razdelitev obstoječo KS Otočec na več enot oz. več krajevnih skupnosti Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
03.02.2022 900-0019/2021 - 478 Ureditev prometne povezave Petelinjek - Žihovo selo- Dolenja vas - Otočec Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
03.02.2022 900-0019/2021 - 477 Ureditev prometne povezave Cerovci - Žihovo selo Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
03.02.2022 900-0019/2021 - 476 Izgradnja Javne Razsvetljave Žihovo Selo - Dolenja Vas - Šentpeter Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
11.03.2021 900-0001/2021 - 350 Umiritev prometa ob OŠ Otočec Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
11.03.2021 900-0001/2021 - 349 Pobuda za ureditev parkirnih prostorov v Športno-rekreacijskem parku Pluska Otočec Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
11.03.2021 900-0001/2021 - 348 Pobuda za dodatne prostore za potrebe vrtca pri OŠ Otočec Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
12.11.2020 900-18/2020–301 Obnova lesenega mosta pri Gradu Otočec Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
12.11.2020 900-18/2020–300 Sanacija in preplastitev ceste Dolenja vas – Žihovo selo Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
06.02.2020 9001-11/2019-215 Varno odlaganje otrok pri OŠ Šmihel Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
06.02.2020 9001-11/2019-214 Ureditev krožnega obračališča in parkirišč za avtobuse pri Kmetijski šoli v Sevnem in ureditev pločnika Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
14.11.2019 9001-8/2019-169 Parkirišča pri Dolenjskem muzeju Novo mesto Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
14.11.2019 9001-8/2019-168 Vzdrževanje in upravljanje Športnega parka Pluska Otočec Vesna Barborič Urad za družbene dejavnosti
14.11.2019 9001-8/2019-167 Obnova lesenega mosta v Šentpetru na Otočcu Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
18.06.2019 9001-5/2019-111 Urejanje in čiščenje športno-rekreacijskega parka Pluska Otočec Vesna Barborič Direktorica občinske uprave
18.06.2019 9001-5/2019-110 Nov vrtec za Otočcu Vesna Barborič Direktorica občinske uprave
18.06.2019 9001-5/2019 -112 Gasilski dom Otočec Vesna Barborič Direktorica občinske uprave
18.04.2019 9001-3/2019-87 Preplastitev ceste Dolenja vas - Žihovo selo Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
18.04.2019 9001-3/2019-86 Ureditev male čistilne naprave v vasi Žihovo selo Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
18.04.2019 9001-3/2019-85 Ureditev kolesarske steze NM-vas Krka- Žihovo selo-Otočec Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
14.03.2019 9001-2/2019-71 Vprašanje in predlog glede izgradnje Kanalizacije v Žihovem selu – Otočec Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj
14.03.2019 9001-2/2019-70 Pobuda za obnovo lesenega mosta v Šentpetru - Otočec Vesna Barborič Urad za prostor in razvoj