vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-11/2019–226 Trgovine na Glavnem trgu in oskrba stanovalcev


Datum: 06. 02. 2020
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Ana Bilbija

Pobuda

V aprilu lanskega leta sem vložila pobudo za odprtje bivše prodajalne Muller. V odgovoru mi je bilo pojasnjeno, da na večkratno elektronsko in telefonsko vprašanje še niste dobili odgovora. Ne verjamem, da bi tak način komuniciranja obrodil sadove. Predlagam, da se k problemu pristopi na primeren način in da strokovne službe proučijo tudi možnosti reševanja na drug način ob zavedanju, da je stavba privatna lastnina. Problem v centru mesta je tudi trgovina Mercator, kjer se po oceni starejših prebivalcev Glavnega trga tedensko zmanjšuje število in raznovrstnost artiklov, ki jih potrebujejo. Dejstvo je, da se nabavljajo majhne količine blaga, da ga lahko kupec odnese, ker dostop z vozilom ni mogoč. Pritožbe gredo tudi v smer osiromašene izbire južnega sadja pa vse do tega, da tudi vžigalic ni moč več kupiti. Vsekakor velja problem temeljito proučiti s ciljem tudi oskrbe stanovalcev.

priloga 16.pdf

Odgovor

Občinska uprava je, ob upoštevanju, da gre za zasebno lastnino, preučila vse razpoložljive možnosti za usklajevanje nadaljnjih aktivnosti trgovske verige Mueller v zvezi s poslovalnico na Glavnem trgu.

Pobudo glede ponudbe v trgovini Mercator na Glavnem trgu smo že naslovili na lastnike trgovine.

 

Pripravila: Meta Retar, mag., vodja kabineta župana Nazaj na seznam