vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-11/2019–227 Postavitev drsališča


Datum: 06. 02. 2020
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Ana Bilbija

Pobuda

Več občanov in občank me je vprašalo zakaj je bilo drsališče nameščeno na Novem trgu, na prostoru, namenjenem za parkiranje, kar je povzročilo kar nekaj slabe volje, pogosto s pripombo, "Glavni trg pa ostaja prazen". Ker so odločevalce k sprejemu take odločitve gotovo vodili utemeljeni in resni razlogi predlagam njihovo razkritje tudi širši javnosti.     

priloga 17.pdf                                              

Odgovor

Odločitev za postavitev drsališča na Novem trgu je sprejel izvajalec decembrskega programa – Zavod Novo mesto in jo uskladil z občino. Razloge za odločitev smo skupaj z izvajalci večkrat javno komunicirali.

Drsališče, ki je bilo pred leti postavljeno na Glavnem trgu, je merilo 200 m2. Drsališče, ki ga postavljamo zadnji dve leti meri 450 m2. Ker so bile na zgornjem delu Glavnega trga postavljene gostinske hiške, stojnice, prireditveni oder s streho in prostor za obiskovalce prireditev (vključno s silvestrovanjem - več tisoč obiskovalcev), je bilo nemogoče postaviti še tako veliko drsališče na zgornjem delu Glavnega trga. Če pa bi ga želeli postaviti v spodnjem delu Glavnega trga, bi zaradi velikega naklona potrebovali nivelacijo terena, ki bi drsališče dvignilo na višino cca. 2 m. To bi bilo za uporabnike nevarno, invazivno za prostor in (pre)drago za izvedbo. Obenem je na Novem trgu dostopno primerno električno odjemno mesto z dovolj moči, da napaja agregate in dovolj zmogljiv vodni hidrant za izdelavo in servisiranje ledu.

Poleg tehničnih omejitev je pomemben argument tudi, da se na MONM in ZNM trudimo vzpostavljati različne aktivnosti v celotnem mestnem jedru in širše. Z vključevanjem Novega trga, Glavnega trga in drugih prireditvenih prizorišč povezujemo prostor in tudi deležnike, ki delujejo na teh prostorih ter s tem sledimo javnemu interesu celotne skupnosti. 

 

Pripravil:

Urban Kramar

Višji svetovalec za odnose z javnostmi.

Nazaj na seznam