vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-5/2020–255 Vgradnja dvigal


Datum: 28. 05. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Ana Bilbija

Pobuda

Birokratski problem pri vgradnji dvigal v več etažnih stavbah je bil do neke mere odpravljen s sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1D), (Ur. l. RS, št- 59/19), saj zadostuje 75 % soglasje etažnih lastnikov, da se lahko izvedejo gradbena dela in izboljšave ter odstrani arhitektonske ovire, tudi kadar je treba pridobiti gradbeno dovoljenje. Na težo problema je zaenkrat, žal, opozoril le ZSSS – SINDIKAT UPOKOJENCEV SLOVENIJE, ki v svoji analizi »VGRADNJA DVIGAL V ŠTIRI IN VEČ ETAŽNE STAVBE BREZ DVIGAL POSTAJA NUJNOST« opozarja, da je vgradnja dvigala – najpomembnejša prilagoditev prebivalnega prostora, saj če stanovanje ni dostopno ker nima dvigala je starostnikom, invalidom, staršem z majhnimi otroki ali gibalno oviranim osebam vsaka druga prilagoditev odveč. Stavbe brez dvigal prispevajo tudi k daljšanju čakalnih vrst v domovih za starejše in vrsto drugih problemov. Iz članka, objavljenega v časniku Delo, dne 4.3.2019 je razvidno, da je v državi približno 11.000 več stanovanjskih stavb, ki bi potrebovale dvigalo. V naši občini naj bi bilo 241 takih stavb, z natančnimi podatki pa, žal, tudi Mestna občina ne razpolaga. Da so domske kapacitete za starejše premajhne je bilo znano že pred izbruhom COVID-19, ob izbruhu pa se je hitro pokazalo, da tudi samo izgradnja novi kapacitet ne bo dovolj. Poleg varovanih stanovanj je treba narediti vse, da starejši ostanemo čim dalj doma, kar je tudi za družbo najcenejše. Za kaj takega pa je treba ustvariti pogoje. Eden od pogojev je tudi vgradnja dvigal. Če je končno le odpravljena zakonska ovira 100 % soglasja, ostaja problem financiranja. Pričakovati je bilo, da se bo država potrudila za pridobitev evropskih sredstev, kar pa se zaenkrat ni zgodilo, da bo tudi sama nekaj primaknila, kar tudi ni videti. Znan je poskus Hrvaške za pridobitev evropskih sredstev, ki menda ni uspel, uspelo pa je Litvi. In zakaj ni uspelo nam? Ker tudi poskusili nismo. Ker je vgradnja dvigala v štiri etažno stavbo ocenjena na več kot 70.000 EUR, pomeni visok znesek za eno stanovanje, (lahko tudi do 5.000 EUR). Ker imajo banke za kredit tudi pogoj starosti, (kredit naj bi bil poplačan do 75 let starosti), ga starejši pač ne morejo najeti. Glede na navedena dejstva dajem pobudi:

1. da pristojna služba takoj prouči možnost zagotovitve kreditiranja in/ali subvencioniranja vgradnje dvigal v več stanovanjskih stavbah in

2. da se Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko predlaga, da stori vse, da se za prej navedeni namen zagotovi sredstva tudi iz evropskih sredstev, saj so za naslednjo perspektivo za varstvo in namestitev starejših namenjena znatna sredstva.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto ne more kreditirati zasebnih investicij, kamor spada tudi vgradnja dvigala v večstanovanjskih stavbah. Zavedamo se, da gre za investicijo večje vrednosti, vendar trenutno ne načrtujemo subvencij za ta namen.

Vašo pobudo, navedeno v točki 2, bomo posredovali Službi vlade za razvoj.

 

 

Pripravila:

 

Stanislava Bjelajac

vodja Oddelka za premoženjske zadeve

 

 

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

 

 

dr. Vida Čadonič Špelič

direktorica

Nazaj na seznam