vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-5/2020–256 Stanovanjski sklad Mestne občine Novo mesto


Datum: 28. 05. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Ana Bilbija

Pobuda

Društvo upokojencev Novo mesto je Mestni občini posredovalo potrebe za rešitev najbolj perečih stanovanjskih problemov oseb, ki so se za rešitev obrnile na društvo. Društvo je ugotovilo, da v okviru Nepremičninskega sklada rešitev ni možna, saj na eni strani osebe ne izpolnjujejo pogojev, na drugi strani pa ni prostih stanovanj. Verjetno je za daljši rok reševanja takih problemov potrebno razmisliti o ustanovitvi stanovanjskega sklada in hitro tudi ukrepati, saj tudi Strategija razvoja NM 2030 stremi tudi k zagotovitvi urejenih bivanjskih razmer vsem občanom. Če se je o tej problematiki če razmišljalo prosim za informacije, v nasprotnem primeru pa dajem pobudo, da se pristopi k proučitvi.

Odgovor

Na Mestni občini Novo mesto že dalj časa razmišljamo o ustanovitvi občinskega stanovanjskega sklada, vendar zaenkrat niso izpolnjeni pogoji, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja za ustanovitev tovrstnega sklada. Naš cilj je, da z nakupom in izgradnjo novih stanovanj dolgoročno zagotovimo zadosten kapital za ustanovitev sklada.

 

 

Pripravila:

Stanislava Bjelajac

vodja Oddelka za premoženjske zadeve

 

 

dr. Iztok Kovačič

vodja Urada za prostor in razvoj

 

 

dr. Vida Čadonič Špelič

direktorica

Nazaj na seznam