vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-19/2020-310 Pobuda za resnejšo obravnavo svetniških pobud in vprašanj


Datum: 17. 12. 2020
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Ana Bilbija

Pobuda

Pobuda, da se svetniškim pobudam in vprašanjem nameni  več pozornosti. Pisno je dal pobudo, da se z dvema že podanima odgovoroma občinske uprave ne more strinjati kajti smisel svetniških pobud in vprašanj  je v izboljšanju stanja kjer je le mogoče.

Odgovor

Občinska uprava se glede na vsebino vprašanja vedno trudi odgovoriti korektno, predvsem pa realno glede in dano situacijo. Sama dolžina  odgovora po našem mnenju ni merilo kvalitete odgovora in vloženega truda oziroma resnosti pristopa občinske uprave.

 

Razumemo, da  včasih svetniki pričakujejo drugačne odgovore, zato imajo vedno možnost dopolniti vprašanje oz. postaviti novo v kolikor z odgovorom niso  zadovoljni.

 

 

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam