vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0001/2021 - 358 Površine za vrtičke


Datum: 11. 03. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Ana Bilbija

Pobuda

Ker živimo v času, ko druženje ni najbolj zaželeno, ko tudi življenje v zaprtih prostorih ni najboljše, bi bilo dobro, da omogočimo tistim, ki to želijo, delo na vrtu. Zato dajem pobudo, da pogledate, če je lokalna skupnost mogoče lastnica zemljišča, primernega za vrtičke. Če takega zemljišča mogoče občina nima je treba proučiti tudi možnost najema zemljišča MO od zasebnika. S primernim aktom bi seveda morali zagotoviti primerno urejenost.

Odgovor

Delo na vrtu je pomembna oblika zagotavljanja kakovostne hrane lokalnega  porekla. Pomembno je z vidika krepitve lokalne  trajnostne samooskrbe s hrane, v zadnjem letu pa postaja tudi želena oblika preživljanja prostega časa na prostem. Številni občani vrtnarijo na lastnih zemljiščih, mnogi pa so zemljišče za vrtnarjenje že najeli v lastni režiji. Vrtnarjenje je namreč možno tako na stavbnih zemljiščih v naseljih, v vinogradniških območjih, prav tako pa na kmetijskih zemljiščih v bližini naselij.

 

Zagotovo pa se v najgosteje naseljenih soseskah povečuje potreba po ponudbi urejenih najemnih mestnih vrtičkih. Trenutno so v občinskem prostorskem načrtu določene tri lokacije, s spremembami in dopolnitvami prostorskega načrta pa se načrtuje opredelitev še treh primernih lokacij. S tem bo površina zemljišč namenjena izključno vrtičkom povečana iz sedanjih 23.225 m2 na 52.103 m2.

 

Mestna občina Novo mesto nekatera zemljišča za vrtičke že oddaja, vendar ne gre za površine urejenih mestnih vrtičkov, ampak zemljišča, ki so praviloma namenjena drugim rabam in je vrtnarjenje le začasna oblika rabe. Zato podano pobudo sprejemamo in bomo pričeli s pripravo podlag za ureditev prvega namensko urejenega območja mestnih vrtičkov v Novem mestu.

 

Prednostno bomo obravnavali lokacijo v največji mestni soseski, na Drski. Zemljišče v lasti Mestne občine Novo mesto obsega 6.757 m2, zato je primerno za ureditev večjega števila vrtičkov. Zemljišča v lasti Mestne občine Novo mesto so s prostorskim načrtom namenjena urejanju vrtičkov in so v neposredni bližini OŠ Drska. Zemljišče v naravi ni plodno kmetijsko zemljišče, zato ga bo treba primerno urediti. Ob urejanju zemljišč bodo določeni ključni pogoji glede najema in minimalne komunalne oskrbe območja, da bodo mestni vrtički urejeni celovito.

 

Prepričani smo, da bodo odzivi potencialnih uporabnikov pokazali, da je potreb v Novem mestu še več in bomo v prihodnjih letih podobne projekte razširili tudi v druge soseske in s tem povečali skupno površino zemljišč na kateri bodo občani lahko pridelali več zdrave lokalne hrane in se ob tem tudi družili.

 

 

 

Pripravil:

Izidor Jerala

podsekretar za prostorsko načrtovanje

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam