vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2021 - 370 Vozni red lokalnega prevoza


Datum: 22. 04. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Ana Bilbija

Pobuda

Ob Ragovski ulici, pred stavbo 7a je nameščena tabla, v velikosti cca 60x35 cm, z voznim redom lokalnega prevozna. Koristnike te vrste prevoza zelo moti velikost pisave, saj informacije lahko prebere relativno visok človek z dokaj dobrim vidom. Med koristniki je veliko takih, ki jim vozni red ne koristi, ker ga ne morejo prebrati. Glede na to, da so taki vozni redi nameščeni tudi drugod obstaja velika verjetnost, da ima težave tudi drugi prebivalci. Predlagam, da pristojni najdejo ustrezno rešitev.

Odgovor

Na podlagi pobude je bila tabla z voznim redom javnega mestnega potniškega prometa (JMPP) na Ragovski ulici premeščena nižje na drogu, na višino, ki je ustreznejša za vse uporabnike JMPP. Izveden je bil  tudi pregled večine ostalih postajališč JMPP, na katerem je bilo ugotovljeno, da je pozicija  tabel z voznim redom JMPP primerna za uporabnike.

 

 

Pripravili:

                                                                                                                          

Klemen Beličič                                                                                                  

strokovni sodelavec za mobilnost

 

Viktorija Tekstor

višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov                                                 

 

                                                                                                                          

Miloš Dular

vodja Oddelku za mobilnost

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam