vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
28.05.2020 900-5/2020–240 Status javnega dobra v lasti Mestne občine Novo mesto Rok Mežnar Urad za prostor in razvoj
14.11.2019 9001-8/2019-184 Brezplačna parkirna mesta Rok Mežnar Urad za prostor in razvoj
14.11.2019 9001-8/2019-183 Delovna skupina za primarno zdravstvo Rok Mežnar Urad za družbene dejavnosti