vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-11/2019-202 Parkirišče Novi trg


Datum: 06. 02. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Zakaj se dovoli tovornim vozilom nad 3 tone vožnja in parkiranje na ploščadi Novega trga, čeprav je to prepovedano? Zakaj je bilo postavljeno drsališče na Novem trgu in je bilo onemogočalo podjetnikom iz omenjene lokacije normalno poslovanje, ker njihove stranke niso imele zadostno število parkirnih mest? MO NM pa se trudi za oživljanja Glavnega trga, kar bi bila idealna lokacija za drsališče.                                                        

priloga 1.pdf

Odgovor

S prometno ureditvijo tovornim vozilom nad 3,5 tone ni dovoljenega vstopa v ožje mestno središče, za dostop na parkirno ploščad pa je omejitev nosilnosti 3 tone. Za dostavo je izjemoma dovoljen vstop tudi težjim vozilom, vendar samo z dovoljenjem, ki ga izda pristojen organ za promet Mestne občine Novo mesto. Za kontrolo vstopa sta zadolžena Policija in Skupna občinska uprava, Medobčinski inšpektorat in redarstvo. V času postavitve drsališča na Novem trgu smo zagotavljali javne parkirna mesta v GH Novi trg in ostala parkirna mesta v neposredni bližini ploščadi Novi trg, prav  tako pa tudi na parkirnih prostorih za pošto, kot tudi ob Seidlovi cesti. Po evidenci zasedenosti parkirišč je bilo parkirnih mest v mesecu decembru 2019 in januarju 2020 dovolj.

 

 

 

                            Miloš Dular

      vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

                         dr. Iztok Kovačič                                           dr. Vida Čadonič Špelič

            vodja Urada za prostor in razvoj                                         direktorica

Nazaj na seznam