vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-11/2019-203 Število zaposlenih v MO NM


Datum: 06. 02. 2020
Urad: Urad za finance in splošne zadeve
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Koliko je bilo zaposlenih v MO NM na dan 11.11.2014 in koliko je zaposlenih v MO NM in Skupni občinski upravi Dolenjske na dan 4.2.2020?

priloga 2.pdf                             

Odgovor

V MO NM je bilo na dan 11. 11. 2014  87 zaposlenih in  na dan  4. 2. 2020  98 zaposlenih. V Skupni občinski upravi  občin Dolenjske  je bilo na dan 4. 2. 2020  12 zaposlenih.

 

Pripravila:

 

Silva VOVKO,

podsekretar za kadrovske zadeve     

 

Katarina PETAN,                                                                                    dr. Vida Čadonič Špelič

vodja urada za finance in splošne zadeve                                                       direktorica                                                             

Nazaj na seznam