vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-11/2019-204 Inšpekcija na Mestni občini Novo mesto


Datum: 06. 02. 2020
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Na MO NM je bila v januarju 2020 inšpekcija. Kakšne so bile njene ugotovitve?                                      

priloga 3.pdf

Odgovor

Inšpekcija ob pregledu ni ugotovila nepravilnosti.

 

Lep pozdrav.

 

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam