vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-5/2020–229 Stroški dvorane v Češči vasi v 2019


Datum: 28. 05. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Vprašanja glede Zavoda Novo mesto in njegovega upravljanja z velodromom: razčlenitev stroškov dvorane v Češči vasi za leto 2019. Koliko je bilo stroškov? Koliko je znašala najemnina za balon? Kdo je pokrival in iz katerega konta najemnino za dvorano in tekoče stroške? Koliko je bilo v letu 2019 prihodkov s strani trženja dvorane? Specifikacija prihodkov po uporabnikih.

Odgovor

Stroški najemnine pokritja velodroma po pogodbi št. 4113-9/2018-1 z dne 4.4.2018 znašajo 11.484,27 EUR na mesec (z DDV) .

V prilogi vam posredujemo odgovore na ostala vaša vprašanja, ki jih je pripravil Zavod Novo mesto.

slika 1

Lep pozdrav

 

Pripravil:

Pavle JENIČ, podsekretar za investicije

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

                                                                                                                          

 

 

POSLANO:

1. naslovniku s prilogo (Finančna kartica)

 

Nazaj na seznam