vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-5/2020–231 Izvedba dogodka Krka živi


Datum: 28. 05. 2020
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Vprašanje ali je Zavod Novo mesto imel dovoljenje s strani Upravne enote za izvedbo dogodka (družabni del, pogostitev, koncert) Krka Živi? Dogodek je zaradi slabega vremena sicer odpadel, vendar če bi bilo lepo vreme, bi dogodek lahko izpeljali tako, kot so ga reklamirali.

Odgovor

Odgovor:

231-Zavod Novo mesto.pdf

Nazaj na seznam