vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-5/2020–232 Poravnavanje finančnih obveznosti Zavoda Novo mesto


Datum: 28. 05. 2020
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Vprašanje ali je Zavod Novo meso plačeval svoje obveznosti v zakonsko predvidenem roku? Kakšna je povprečna realizirana valuta plačevanja računov v letu 2019?

Odgovor

232-poravnavanje finančnih obveznosti Zavoda Novo mesto.pdf

Nazaj na seznam