vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0001/2021 - 352 Cesta v Brezov log


Datum: 11. 03. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Kako to, da pri obnovi ceste v Brezov log nadzorni že v času gradnje niso opazili nepravilnosti? In kdo je opravljal nadzor?

Odgovor

Podlaga za asfaltiranje je bila ustrezno pripravljena ter pred asfaltiranjem pregledana s strani nadzora in skrbnika projekta. Do nepravilnosti je prišlo v fazi asfaltiranja in sicer je izvajalec asfaltiral v debelejšem sloju od projektiranega. Posledica te napake se je odražala v nepravilnem odvodnjavanju in neustrezni višinski razliki med hodnikom za pešce in cestiščem. Takoj po asfaltiranju sta naročnik in nadzorni izvajalca opozorila na napako, ki je bila kasneje tudi odpravljena.

Nadzor je opravljalo podjetje SVG Zlatko Zupančič s.p., Ob Težki vodi 34, Novo mesto, 8000 Novo mesto.

 

 

 

Pripravili:

 

Izidor Pupić   

strokovni sodelavec za investicije

                                                                                                                        

 

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam