vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0001/2021 - 353 Parkiranje zaposlenih


Datum: 11. 03. 2021
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Kako je zagotovljeno parkiranje zaposlenih na OU MO NM? Vodjem uradov je omogočeno parkiranje v atriju?

Odgovor

Zaposleni na OU MONM  imajo možnost  parkiranja na parkirišču pri poslovni stavbi  občine na Seidlovi cesta 1, seveda s kupljeno parkirno dovolilnico. Vodje uradov oz. oddelkov s kupljeno parkirno dovolilnico parkirajo tudi na dvorišču.

 

Lep pozdrav.

 

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam