vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0001/2021 - 355 Vzdrževanje cest v KS Otočec


Datum: 11. 03. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Kdaj in konkretno kaj se načrtuje pri vzdrževanju ceste Otočec, Paha, Srednje Grčevje, Gorenje Grčevje in ceste Otočec, Koti?

Odgovor

V sklopu letnega projekta sanacij in preplastitev občinskih cest v letu 2021 je predvidena sanacija ceste od Brezovice do Ždinje vasi (skozi gozd) v dolžini cca. 750 m. Poleg tega se bo v okviru sanacij po izgradnji optičnega omrežja RUNE asfaltiralo ali preplastilo v celoti cca. 1200 m občinskih cest na območju Trške gore in Golušnika ter cca. 1300 m na območju Pahe, Srednjega Grčevja in Herinje vasi.

 

 

Pripravili:

                                                                                                                          

Igor Tomažin                                                                                                     

strokovni sodelavec za investicije                                                                    

                                                                                                                          

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam