vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2021 - 373 Dokončna rekonstrukcija ceste Lešnica – Kronovo


Datum: 22. 04. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Kdaj bo dokončna rekonstrukcija cesta Lešnica - Kronovo?

Odgovor

Po informaciji s strani Direkcije RS za infrastrukturo je državna cesta R2-448 in sicer odseka 223 in 224 (bivša H1) predvidena za rekonstrukcijo v novem državnem DIIP-u preplastitve, ki pa je trenutno v potrditvi na vladi.

 

 

 

Pripravili:

                                                                                                                        

 

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam