vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2021 - 374 Pločnik Novo mesto - Črmošnjice pri Stopičah


Datum: 22. 04. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Socialni demokrati
Svetnik: Srečko Vovko

Pobuda

Terminski plan izgradnje pločnika Novo mesto - Črmošnjice pri Stopičah?

Odgovor

V teku je novelacija projektne PZI dokumentacije. Po pripravi dokumentacije se bo investicija lahko izvedla v letu 2022, če bodo zagotovljena sredstva.

 

 

Pripravili:

 

Špela Bele Zatežić

vodja Oddelka za investicije

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam