vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-19/2020 – 323 Pobuda za ureditev zunanje športne infrastrukture in razvoj različnih športnih aktivnosti


Datum: 17. 12. 2020
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

V Novem mestu je nekaj športnih objektov, ki so ali nedokončani ali pa še nimajo opredeljene lokacije. V zadnjih  letih se je razvilo precej  različnih športov, ki so v svetu zanimivi, spremljani in so se razvili do te mere, da obstajajo za njih državna in celo evropska in svetovna prvenstva. V nadaljevanju navajam zgolj nekaj pobud za že obstoječe športne aktivnosti in infrastrukturo.

1.         Skatepark

Na Loki se je porušilo skejt park še predno se je, kljub obljubam, začelo graditi novega, zanima me KDAJ IN KJE je previden začetek gradnje novega skejt parka in ali se v načrtovanje vključuje tudi uporabnike skate parka?

2.         Plezalna stena

Na Loki pod mostom je bila vzpostavljena plezalna stena, ki je sedaj nedostopna. Za občino kot je Novo mesto ni sprejemljivo, da nima plezalne stene, ki bi morala biti že zdavnaj postavljena na primerno lokacijo (športni park) in ne pod mostom poleg čistilne naprave. Pobuda, da se v Novem mestu postavi plezalno steno za uporabo otrok in odraslih. Razmislek tudi o tem, da se jo postavi v notranjih prostorih.

3.         Pumptrack

Pumptrack pri Tušu še vedno nima zagotovljene vse dodatne infrastrukture, ki je pomembna za uporabo tega športnega objekta. Ima zgolj eno klop, ki se jo je po več pobudah le postavilo. Uporablja jo lahko le ena do dve osebi. Ta kapaciteta ni dovolj za starše oz. ostale, ki spremljajo otroke in morajo potem stati ob objektu. Pobuda, da se postavi dodatne klopi okoli pumptracka nad zeleno klančino nad njim, s pogledom na pumptrack. Gre za enega izmed najmanjših pumptrackov v Sloveniji in bi ga bilo treba povečati, saj je ob več uporabnikih hkrati nevaren zaradi prevelikega srečevanja. Pobuda, da se pumptrack poveča oz. dogradi.

Ker pa je športni objekt uporaben tudi za razvoj kolesarskih veščin in trening mladostnikov in odraslih, ki ga zaradi velike uporabe otrok v dopoldanskem in popoldanskem času zdaj lahko le poredkoma uporabljajo, se že od postavitve kaže potreba, da bi bilo treba objekt osvetlili tudi v nočnem času. Pobuda, da se postavi dodatne luči/reflektorje, ki bodo podaljšali uporabo konstrukcije tudi v večernem in nočnem času.

Otrokom, mladim in tudi odraslim je treba omogočiti dostop tudi do manj tradicionalnih športov in pa predvsem do tistih, ki potekajo zunaj na prostem. Kot kažejo dejstva, so notranje športne kapacitete dvoran in drugih objektov že do polnosti zasedene, zato bi bilo investiranje v zagotavljanje bolj kakovostne rabe javne športne infrastrukture zelo smiselno. Na navedeni in tudi ostali infrastrukturi pa bi bilo treba urediti dodatno podporno infrastrukturo, ki podaljšuje možnost uporabe športnih objektov npr. osvetlitev, klopi za odlaganje, pitniki z vodo, stranišča ipd. Predvsem pa odraslim in mladim omogočiti dostop do ukvarjanja s športom in vsaj zunanjih športnih površin tudi v večernih in nočnih urah (zaklenjene zunanje športne površine!) ter zagotoviti dostop do različnih vrst rekreacij in športov.

Predlagam tudi, da se v okviru priprave nove strategije MONM na področju športa povpraša lokalno prebivalstvo, katero infrastrukturo še pogrešajo in ali si želijo oz. pogrešajo možnost za razvoj drugih športov, ki v Novem mestu še niso zelo prepoznani.

Odgovor

Vlaganje v športno-rekreativne površine in objekte je v zadnjem času ena izmed prioritet Mestne občine Novo mesto, prenavljamo in gradimo številna otroška igrišča, na številnih igriščih smo v letu 2019 in 2020 postavili veliko telovadnih naprav, ki so primerne za mlade in starejše uporabnike. Mestna občina Novo mesto pripravlja strateški dokument »Strategija športa v MONM do leta 2030«. V njem bodo navedeni obstoječi športni objekti, pokriti in zunanji, med njimi tudi objekti, ki jih bo MONM v bodoče še gradila. Za odgovore smo zaprosili tudi Zavod Novo mesto in Urad za prostor in razvoj.

 

Skatepark - obstoječi skatepark je bil zaradi dotrajanosti nevaren za uporabo, zato so se na Zavodu Novo mesto odločili za odstranitev naprav. Območje, kjer je stal do sedaj, je namenjeno novi urbani preureditvi. Gre za površine, ki so del varovanja obvodnih območij najvišje kakovostne vrednosti, zato je pomembno, da je urejeno skladno z vsemi predpisi in omejitvami, ki regulirajo tovrstne prostore. Nadomestna lokacija je že izbrana, načrtujemo izgradnjo sodobnega skateparka. Načrtovanje, upravljanje in kasnejši razvoj novega objekta bo bistveno lažji, če bomo v Novem mestu imeli aktivnega sogovornika – društvo, ki bi združevalo ljubitelje te dejavnosti.


Plezalna stena – bivša Agencija za šport je plezalno steno pod Šmihelskim mostom oddala v uporabo Planinskemu društvu Krka s pogodbo za obdobje 2014 do 2024. PD Krka je odgovorno za vzdrževanje objekta in zagotavljanje pogojev za varno uporabo.  Zavod Novo mesto kot upravljavec športne infrastrukture v lasti MONM je pričel z aktivnostmi, na podlagi katerih bo PD Krka in Alpinistični odsek PD Krka poskrbel za izvajanje celoletnih plezalnih aktivnosti z namenom nadaljnjega razvoja plezalnega športa v Novem mestu.


Pumptrack pod Tušem – zelo priljubljena destinacija oz. zunanji športni objekt za prebivalce Novega mesta. Glede pobude za postavitev dodatnih  klopi odgovarjamo, da je projekt trenutno v fazi gradnje terasastih tribun pri  »Pumptrack poligonu« pod Tušem, zato postavitev dodatnih klopi ni potrebna. Glede pobude, ki se nanaša na povečanje obstoječega »Pumptrack poligona« občinska uprava odgovarja, da na predmetni lokaciji ni načrtovana širitev »Pumptrack poligona«, izvedba dodate osvetlitve območja pa je v fazi načrtovanja.

 

Pripravila:

 

           Ivica Menger                                                                                  

           višja svetovalka za šport in mladino 

 

 

           po pooblastilu župana

           št. 100-38/2009-146 (409) z dne 31.8.2020

 

           Mag. Mateja Jerič                                                dr. Vida Čadonič Špelič

           vodja Urada za družbene dejavnosti                           direktorica                                                                                                                   

Nazaj na seznam