vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0007/2021 - 390 Umestitev javnega sadovnjaka


Datum: 27. 05. 2021
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Maja Žunič Fabjančič

Pobuda

Zanima me, ali je občinska uprava glede na veliko podobnih dobrih praks v drugih slovenskih občinah razmišljala o tem, da bi v mestu oz. primerni lokaciji umestila   javni sadovnjak, ki bi bil odprtega tipa in namenjen tudi druženju, izobraževanju in preživljanju prostega časa. Dobrih učinkov takega sadovnjaka je veliko in poleg malega nabiralništva v določenem času leta se lahko izvajajo za vrtce in osnovne šole različna izobraževanja na teme o vrstah dreves, cepljenju, čebelji paši itd. Vrste posajenih dreves so raznolike, tako da sadeži zorijo od pomladi do pozne jeseni (jabolka, hruške, slive, marelice ipd.). Javni sadovnjak bi lahko povezoval Center biotehnike in turizma (obrezovanje in izobraževanja) ter Komunala NM (košnja). Skupaj z zainteresiranimi deležniki, nevladnimi organizacijami (čebelarska, ekološka društva ipd.) in izobraževalnimi institucijami (vrtci, osnovne, srednje šole in ter določene fakultete) se lahko vzpostavi prostor, kjer prihaja do medgeneracijskega prenosa znanj, ter se skupaj otroki in mladimi iz šol, vrtcev ter društev za podporo in vključevanje starejših občanov pripravi načrt ureditve sadovnjaka.

Odgovor

Hvala za poslano pobudo. Umestitev javnega sadovnjaka za zdaj ni v načrtih, si pa prizadevamo za ureditev mestnih vrtičkov. Glede na veljaven občinski prostorski načrt so vrtičkanju namenjene tri lokacije, s spremembami in dopolnitvami pa želimo tovrstni rabi nameniti tudi tri dodatne površine.

 

Nekatere izmed teh površin že sedaj oddajamo za vrtnarjenje, v največji stanovanjski soseski na Drski pa si želimo vzpostaviti prostor za večje število mestnih vrtičkov. Pred začetkom urejanja bo celotna soseska predvidoma jeseni celovito prostorsko obdelana s strani študentov krajinske arhitekture. Na podlagi predlogov in ugotovitev njihove delavnice pa se bomo odločili za mikrolokacije bodočih mestnih vrtičkov in določili nadaljnje korake za ureditev tega prostora.

 

Pripravil:

Urban Kramar

Vodja kabineta župana

                                                                                                         

 

Nazaj na seznam