Mag. Franci Bačar

Svetniška skupina:
SLS - Slovenska ljudska stranka
Delovna telesa:
  • Komisija za vloge in pritožbe
  • Odbor za družbene dejavnosti
  • Odbor za davčno politiko, proračun in finance