Vesna Barborič

Svetniška skupina:
GAS - Gospodarsko aktivna stranka
Delovna telesa:
  • Komisija za statut in poslovnik