vodilna slika

Ostala dela na cestah

Začasno ukinjeno postajališče Glavni trg (linija 5)

Lokacija

Linija 5

Predviden datum spremembe

od 25. avgusta 2020 do nadaljnjega 

Opis

Zaradi spremembe prometnega režima bo začasno ukinjeno postajališče Glavni trg (linija 5), do nadaljnjega bo v uporabi za vstop in izstop potnikov postajališče Novi trg. 

 

Delna zapora - Livada 14 (do 28. februarja)

Lokacija

Livada 14

Predviden datum zapore

21. 12. 2020 - 28. 2. 2021

Opis

Delna zapora občinske ceste nasproti objekta v ulici Livada 14, v dolžini 25m, zaradi izvedbe gradbenih del na objektu v ulici Livada 14.

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

Promet bo urejen izmenično enosmerno na preostanku vozišča. Usmerjanje prometa bo potekalo s prometnimi znaki. Pešci bodo preusmerjeni na nasprotno stran vozišča. 

Razlog

izvedba gradbenih del 

 

Delne zapore cest na relaciji Otočec – Jelše pri Otočcu – Herinja vas – Vrh pri Pahi - Paha (do 28. februarja) 

Lokacija

Otočec – Jelše pri Otočcu – Herinja vas – Vrh pri Pahi - Paha

Predviden datum zapore

23. 11. 2020 - 28. 2. 2021

Opis

Delne zapore bodo v odsekih umeščene na naslednjih cestah:

• Lešnica - Otočec, Otočec - Lešnica,
• Trška gora - Črešnjice - Jelše pri Otočcu,
• Zagrad pri Otočcu - Dolenje Grčevje - Kot,
• Herinja vas - Zagrad pri Otočcu,
• Herinja vas - povezava mimo HŠ 15,
• Herinja vas - Vrh pri Pahi,
• Paha - Sela pri Štravberku - Nova Gora - Štatenberk,
• Paha - Vrh pri Pahi - Žaloviče,
• Srednje Grčevje 20,
• Herinja vas - Šmarješke Toplice – Obrh
• na nekategoriziranih občinskih cestah, ki potekajo po parcelah št. 2817/4, 2817/3, 2842/3, 2815/1, 2331/1, vse K.O. 1458-Črešnjice.

Delne zapore se izvedejo v dnevnem času, glede na specifiko del pa se delne zapore v nekaterih primerih izjemoma izvedejo 24 ur dnevno.

Vrsta zapore

delne zapore

Obvoz

/

Razlog

izgradnja optične kabelske kanalizacije – projekt Rune

 

Delna zapora ceste Novo mesto - Šentjernej (do 28. februarja)

Lokacija

Relacija Novo mesto - Šentjernej

Predviden datum zapore

11. 1. – 28. 2. 2021

Opis

Na relaciji Novo mesto - Šentjernej bo potekala delna zapora ceste zaradi gradnje kabelske kanalizacije. 

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

gradnja kabelske kanalizacije

 

Delna zapora Topliške ceste (do 29. marca)

Lokacija

Soteska - Novo mesto 

Predviden datum zapore

8. 1. – 29. 3. 2021

Opis

Delna zapora ceste - dvosmerni promet ob gradbišču. 

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

gradnja kolesarskih poti 

 

Delna zapora - Irča vas 38 in Ulica Slavka Gruma (do 29. marca)

Lokacija

območje občinskih cest Irča vas 38 in Ulica Slavka Gruma

Predviden datum zapore

21. 12. 2020 – 29. 3. 2021

Opis

Ob delni zapori državne cest Soteska - Novo mesto se zaradi gradnje kolesarskih površin uredite postavitev začasne prometne signalizacije na občinskih cestah Ulica Slavka Gruma in Irča vas 38.

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

gradnja kolesarskih površin

 

Delna zapora - Straška cesta - Prečna in Prečna 21 (do 30. marca)

Lokacija

Relacija Straška cesta - Prečna in Prečna 21

Predviden datum zapore

1. 2. – 30. 3. 2021

Opis

Na relaciji Straška cesta - Prečna in Prečna 21 bosta potekali delni zapori cest zaradi izgradnje telekomunikacijskega omrežja.

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

izgradnja telekomunikacijskega omrežja 

 

Delne zapore odsekov cest Hrušica - Gabrje - Gabrska Gora - Pangrč Grm (do 31. marca)

Lokacija

Ceste Hrušica - Gabrje - Gabrska Gora - Pangrč Grm

Predviden datum zapore

11. – 31. 3. 2021

Opis

Na odsekih cest Hrušica - Gabrje - Gabrska Gora - Pangrč Grm bodo potekale delne zapore cest zaradi izgradnje optične kabelske kanalizacije - projekt RUNE.

Odseki delnih zapor bodo potekali:

1. Hrušica-Gabrje

2. Dolž-Pangrč Grm

3. Hrušica-Pangrč Grm

4. Gabrje

5. Šumeči potok

6. Gabrska Gora

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

izgradnja optične kabelske kanalizacije – projekt Rune

 

Delne zapore cest Prečna - Kuzarjev Kal – Hudo - Gorenje Kamence - Daljni vrh (do 31. marca)

Lokacija

Relacija Prečna - Kuzarjev Kal – Hudo - Gorenje Kamence - Daljni vrh

Predviden datum zapore

29. 12. 2021 – 31. 3. 2021

Opis

Na relaciji Prečna - Kuzarjev Kal - Hudo - Gorenje Kamence - Daljni vrh bodo zaradi izgradnje optične kabelske kanalizacije - projekt RUNE potekale delne zapore.

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

izgradnja optične kabelske kanalizacije - projekt Rune

 

Delne zapore cest Župnca - Ždinja vas – Kamen vrh - Trška Gora - Sevno - Sadeže - Črešnjice - Burjevci (do 31. marca)

Lokacija

Relacija Župnca - Ždinja vas - Kamen vrh - Trška Gora - Sevno Sadeže - Črešnjice - Burjevci

Predviden datum zapore

29. 12. 2021 – 31. 3. 2021

Opis

Na relaciji Župnca - Ždinja vas - Kamen vrh - Trška Gora - Sevno Sadeže - Črešnjice - Burjevci bodo zaradi izgradnje optične kabelske kanalizacije - projekt RUNE potekale delne zapore.

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

izgradnja optične kabelske kanalizacije - projekt Rune

 

Delna zapora - Bučna vas (do 14. aprila)

Lokacija

Trebnje - Novo mesto (Bučna vas)

Predviden datum zapore

15. 1. – 14. 4. 2021

Opis

Na relaciji Trebnje - Novo mesto (Bučna vas - Žabjak Novo mesto) bo zaradi rekonstrukcije ceste potekala delna zapora ceste od 15. januarja do 14. aprila. 

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

rekonstrukcija ceste

 

 

Popolna zapora ceste Muhaber - Potočna vas -  Dolenje Kamence (do 14. aprila)

Lokacija

Muhaber - Potočna vas -  Dolenje Kamence 

Predviden datum zapore

15. 1. – 14. 4. 2021

Opis

Na cesti Muhaber - Potočna vas -  Dolenje Kamence bo zaradi rekonstrukcije državne ceste Trebnje - Novo mesto (pri naselju Žabjek) potekala popolna zapora od 15. januarja do 14. aprila. 

Vrsta zapore

popolna zapora

Obvoz

V času popolne zapore odseka ceste so predvideni obvozi po cestah Trebnje - Novo mesto (R3), Gorenje Kamence - Hudo, Dolenje Kamence - Gorenje Kamence - Daljnji Vrh, Goli Vrh in obratno. 

Razlog

rekonstrukcija ceste

 

Delne zapore cest Dolenja vas - Žihovo selo - Cerovci (do 30. aprila)

Lokacija

Relacija Dolenja vas - Žihovo selo - Cerovci

Predviden datum zapore

4. 1. – 30. 4. 2021

Opis

Na odsekih Ratež - Sela pri Ratežu - Dolenja vas; Dolenja vas - Žihovo selo; Ragovo - Krka - Cerovci - Smolenja vas; ter na nekategoriziranih občinskih cestah, ki potekajo po parcelah v Smolenji vasi k.o 1481, bodo zaradi izgradnje optične kabelske kanalizacije - projekt RUNE potekale delne zapore.

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

izgradnja optične kabelske kanalizacije - projekt Rune

 

Delne zapore cest Gumberk- Sela pri Ratežu - Petelinjek (do 30. aprila)

Lokacija

Relacija Gumberk - Sela pri Ratežu - Petelinjek

Predviden datum zapore

4. 1. – 30. 4. 2021

Opis

Na odsekih Gumberk; na nekategoriziranih občinskih cestah, ki potekajo po parcelah k.o. Brusnice; Sela pri Ratežu 19; na nekategoriziranih občinskih cestah, ki potekajo po parcelah k.o. 1481 Smolenja vas, bodo zaradi izgradnje optične kabelske kanalizacije - projekt RUNE potekale delne zapore.

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

izgradnja optične kabelske kanalizacije - projekt Rune

 

Delne zapore cest Ruperčvrh - Draga - Stranska vas - Gornje Lakovnice - Rakovnik pri Birčni vasi - Rajnovšče - Dolnja Težka Voda - Stopiče - Veliki Orehek - Jankoti (do 30. aprila)

Lokacija

Relacija Ruperčvrh - Draga - Stranska vas - Gornje Lakovnice - Rakovnik pri Birčni vasi - Rajnovšče - Dolnja Težka Voda - Stopiče - Veliki Orehek - Jankoti

Predviden datum zapore

4. 1. – 30. 4. 2021

Opis

Na odsekih Ruperčvrh - Draga - Stranska vas - Gornje Lakovnice - Rakovnik pri Birčni vasi - Rajnovšče - Dolnja Težka Voda - Stopiče - Veliki Orehek - Jankoti bodo zaradi izgradnje optične kabelske kanalizacije - projekt RUNE potekale delne zapore.

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

izgradnja optične kabelske kanalizacije - projekt Rune

 

Delna zapora Herinja vas - Srednje Grčevje - Herinja vas - Dolenje Grčevje (do 30. aprila)

Lokacija

Herinja vas - Srednje Grčevje - Herinja vas - Dolenje Grčevje 

Predviden datum zapore

18. 1. – 30. 4. 2021 

Opis

V ponedeljek, 18. januarja, se pričenjajo dela za projekt RUNE na relaciji Herinja vas -Srednje Grčevje - Herinja vas - Dolenje Grčevje.

Vrsta zapore

delna zapora

Obvoz

/

Razlog

projekt RUNE 

 

Več popolnih in delnih zapor cest v Ždinji vasi (do 31. maja)

Lokacija

Ceste v Ždinji vasi

Predviden datum zapore

16. 7. 2020 – 31. 5. 2021

Opis

Zapore bodo potekale v več fazah in na naslednjih odsekih:

1. faza: delna zapora – Dolenje Kamence – Trška gora – Črešnjice – Lešnica

2. faza: delna zapora – Dolenje Kamence – Trška gora – Črešnjice – Lešnica

3. faza: delna zapora – Ždinja vas – Golušnik - in enourne popolne zapore brez obvoza za prekope ceste,

4. faza: popolna zapora – Ždinja vas

5. faza: popolna zapora – Ždinja vas – Golušnik

6. faza: popolna zapora – Ždinja vas

7. faza: popolna zapora – Ždinja vas – Golušnik

8. faza: delna zapora JP 796851 – Ždinja vas – Golušnik in enourne popolne zapore brez obvoza za prekope ceste

Vrsta zapore

popolna in delna zapora

Obvoz

/

Razlog

izgradnja vodovoda in kanalizacije

 

Več začasnih delnih in popolnih zapor občinskih cest pri Hrušici in Gabrju (do 31. septembra)

Lokacija

Občinske ceste ob in v naseljih Hrušica in Gabrje

Predviden datum zapore

 2. 11. 2020 – 31. 9. 2021

Opis

Na občinskih cestah ob in v naseljih Hrušica in Gabrje bodo zaradi izgradnje optičnega TK omrežja vzpostavljene začasne zapore. Vsak posamezen odsek bo zaprt približno 5 delovnih dni. 

Vrsta zapore

popolna in delna zapora

Obvoz

V času popolnih zapor bo obvoz za stanovalce urejen prek utrjene premostitve mimo gradbišča.

Razlog

izgradnja optičnega TK omrežja v naseljih Hrušica in Gabrje

nazaj