Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo

datum: 13. 06. 2017

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in nadaljnji) namero o oddaji nepremičnine parc. št. 2188/5 k.o. 1481–Smolenja vas in  nepremičnine parc. št. 1510 k.o. 1456-Novo mesto, v brezplačno uporabo.

 

v

nazaj