JAVNO NAROČILO: SANACIJE IN PREPLASTITVE OBČINSKIH CEST NA OBMOČJU MO NM V LETU 2017

datum: 19. 06. 2017

Naročnik, MO Novo mesto je v svojem imenu in v imenu ter za račun KS Center, dne, 19. 6. 2017 na Portalu javnih naročilo objavil Obvestilo o naročilu male vrednosti.

Naročnik, MO Novo mesto je v svojem imenu in v imenu ter za račun KS Center, dne, 19. 6. 2017 na Portalu javnih naročilo objavil Obvestilo o naročilu male vrednosti, ki ga vodi na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) in vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe.

 

Povezana na PJN

nazaj