Namera o ustanovitvi stvarne pravice

datum: 21. 06. 2017

Dograditev TK kabelske kanalizacije na območju FL Stopiče – GPON Dolž

Mestna občina Novo mesto objavlja, na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in nadaljnji), namero o ustanovitvi služnosti na nepremičninah parc. št. 988/2, 1067/7, 1067/8, 1228/6, 2003/2, 2003/3, 2003/11, 2003/14, 2003/19, 2003/25, 2003/26, 2003/29, 2003/38, 2003/64, 2003/67, 2003/72, 2003/74, 2003/76, 2003/77, 2003/80, 2040/4, 2088/2, 2294/2, 2570/1, 4596/1, 4596/2, 4596/4, 4596/6, 4598/1, 4599, 4600/1, 4600/3, 4601, 4602, 4605, 4612, 4615/2, 4615/3, 4615/5, 4615/6, 4615/8, 4616, 4617/1, 4618/1, vse k.o. 1489 Cerovec in na nepremičninah parc. št. 286/6, 2758/1, 2760/1, 2764/1, 2765, 2766, 2767/1, 2770/1, 2770/2, 2771, 2772, 2777/2, 2777/3, 2778, 2781, vse k.o. 1487 Zajčji Vrh, za namen dograditve TK kabelske kanalizacije na območju FL Stopiče – GPON Dolž.

nazaj