Javni razpis za izbor operacij »Z roko v roki pomoč – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju dela z otroki s posebnimi potrebami«

datum: 09. 06. 2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja v Uradnem listu št. 29 z dne 9.6.2017, javni razpis za izbor operacij »Z roko v roki pomoč –...

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja v Uradnem listu št. 29 z dne 9.6.2017, javni razpis za izbor operacij »Z roko v roki pomoč – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju dela z otroki s posebnimi potrebami«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih profesionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev, s pomočjo katerih se bo izboljšalo tudi kompetence otrok, učencev in dijakov, skladno s specifičnem ciljem 3 »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Namen javnega razpisa je profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje s poudarkom na zgodnjem odkrivanju učnih težav, nudenju kontinuuma pomoči pred postopkom usmerjanja, usmerjenimi otroki, še posebej pa delu z otroki z več motnjami, avtističnimi motnjami in motnjami v duševnem razvoju.

Na javni razpis se prijavi konzorcij, ki ga sestavljajo poslovodeči konzorcijski partner in konzorcijski partnerji.

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 1.494.000,00 EUR

Rok prijav: 3. 7. 2017

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov maja.gluecks(at)gov.si ali med 10.30 in 11.30 ter 13.30 in 14.30 vsak delovni dan pokličete Majo Glücks (tel. 01/400-52-65) ali Vlasto Šemrov (tel. 01/400-52-30).

 

nazaj