Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2017

datum: 09. 06. 2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja v Uradnem listu št. 29 z dne 9.6.2017, javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja v Uradnem listu št. 29 z dne 9.6.2017, javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2017.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2017.

Vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije.

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 30.000,00 EUR

Rok prijav: 31. 7. 2017

Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in ob petkih od 7.30 do 14. ure.

 

nazaj