Javni razpis »Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih«

datum: 16. 06. 2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja v Uradnem listu št. 30 z dne 16.6.2017, javni razpis »Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s...

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja v Uradnem listu št. 30 z dne 16.6.2017, javni razpis »Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih povečevanju zmožnosti zaposljivosti brezposelnih mladih, starih do vključno 29 let, ki imajo končano najmanj srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo, ki bodo v pomoč otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami v njihovem izobraževalnem procesu.

Ukrep prinaša nove zaposlitve mladim brezposelnim, starim do vključno 29 let, s katerimi se na področju vzgoje in izobraževanja odzivamo na potrebe vzgojno-izobraževalnih zavodov na področju dela z otroki s posebnimi potrebami.

Prijavitelj je lahko javni vrtec ali vrtec s koncesijo, osnovna šola, srednja šola, šola s prilagojenim programom oziroma zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter dom za učence s posebnimi potrebami, ki so vpisani v razvid kot izvajalec javnoveljavnega programa za predšolske otroke, javnoveljavnega izobraževalnega programa oziroma javnoveljavnega programa vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 1.620.000,00 EUR

Rok prijav: 10. 7. 2017

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov urska.pancur@gov.si ali pokličete Urško Pančur (tel. 01/478-46-75).

 

nazaj