Javni razpis »Spodbujanje dejavnosti prenosa znanja preko delovanja pisarn za prenos tehnologij«

datum: 16. 06. 2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja v Uradnem listu št. 30 z dne 16.6.2017, javni razpis »Spodbujanje dejavnosti prenosa znanja preko...

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja v Uradnem listu št. 30 z dne 16.6.2017, javni razpis »Spodbujanje dejavnosti prenosa znanja preko delovanja pisarn za prenos tehnologij«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti prenosa znanja in tehnologij nastalih v JRO.

Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve povezav in novih sinergij v inovacijskem sistemu ter krepitve sodelovanja med javnimi raziskovalnimi organizacijami (v nadaljnjem besedilu: JRO1 ) in gospodarstvom, podpora komercializaciji že razvitih znanstvenih rešitev in spodbujanje povpraševanja ter krepitev razvojnih kompetenc.

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 6.000.000,00 EUR

Rok prijav: 17. 7. 2017

Dodatne informacije oziroma vprašanja se posredujejo izključno po elektronski pošti tto.mizs@gov.si.

 

nazaj