Javno naročilo: Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov za Mestno občino Novo mesto (MO NM), pravne osebe, katerih ustanoviteljica je MO NM in druge pravne osebe, v katerih ima MO NM prevladujoč vpliv pri upravljanju ali nadzorovanju

datum: 05. 09. 2018

Vabimo vas k oddaji ponudb.

Povezava do objave na portalu javnih naročil: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=272958

nazaj