vodilna slika

Povabilo k oddaji ponudbe: Dobava izdelkov za potrebe reprezentance Mestne občine Novo mesto za obdobje enega leta

datum: 04. 06. 2020

Na podlagi Pravilnika o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, št. 007-5/2017 z dne 7. 3. 2017, ki ga je Mestna občina Novo mesto kot naročnik sprejel ob uporabi 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18), naročnik poziva vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo.

Rok za oddajo ponudbe: 19. 6. 2020 do 10. ure.

Način oddaje ponudbe: na e-naslova: mestna.obcina@novomesto.si in judita.pirc@novomesto.si z oznako »PONUDBA - REPREZENTANCA, št. 433-6/2020»

Ponudba mora obsegati:

  1. Ponudbo,
  2. Ponudbeni predračun,
  3. Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,
  4. Izjavo gospodarskega subjekta.

 

Dodatne informacije v zvezi z naročilom: mag. Judita Pirc, e-naslov: judita.pirc@novomesto.si, telefonska številka: 07/39 39 222

 

Vabljeni k oddaji ponudb. 

Podrobnosti se nahajajo v priponkah.

Povabilo k oddaji ponudbe.pdf

OBRAZEC 1 - Ponudba.pdf

OBRAZEC 2 - Ponudbeni predračun.xlsx

OBRAZEC 3 - Izjava o udeležbi v lastništvu.pdf

OBRAZEC 4 - Izjava gospodarskega subjekta.pdf

nazaj