vodilna slika

Javno naročilo: Izgradnja vodovoda Gornja Težka voda

datum: 04. 06. 2020

Vabljeni k oddaji ponudb.

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil.

nazaj