Namera o oddaji pisarn v brezplačno uporabo

datum: 23. 10. 2017

Objavljamo namero o oddaji dveh pisarn v brezplačno uporabo.

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in nadaljnji) namero o oddaji dveh pisarn v poslovni stavbi št. 661 na naslovu Kettejev drevored 3 v Novem mestu, ki stoji na nepremičnini katastrska občina 1456 Novo mesto, parcela, 574/2 v brezplačno uporabo za obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja za enako obdobje. Poslovna prostora bosta oddana v brezplačno uporabo Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije z metodo neposredne pogodbe. 

nazaj